W najbliższym czasie platforma będzie dostępna pod nowym adresem: https://exchange.dgtmarket.com